Gradivo preteklih posvetov

Posvet 2017: TRAJNOSTNI RAZVOJ MEST IN NARAVNE NESREČE

Knjiga: Trajnostni razvoj mest in naravne nesreče

Predstavitve
Uvodni nagovor (dr. Blaž Komac)
1. Krepitev odpornosti družbe na naravne in druge nesreče in prehod v nizkoogljično družbo v Sloveniji (dr. Matjaž Mikoš)
2. Implementacija Sendajskega okvira na lokalni ravni – zmanjšanje tveganj nesreč v lokalnih skupnostih (Katja Banovec Juroš)
3. Vročinski valovi kot naravna nesreča v mestih (Mateja Zalar, dr. Tjaša Pogačar, dr. Zalika Črepinšek, dr. Lučka Kajfež Bogataj)
4. Naravne nesreče v mestih – primer mestnega toplotnega otoka (dr. Blaž Komac, dr. Rok Ciglič, mag. Miha Pavšek)
5. Pomen hidrološke napovedi za učinkovit odziv v mestnih poplavah (mag. Nejc Pogačnik)
6. Raziskave nevarnosti seizmičnih resonančnih učinkov med sedimenti in stavbami v petih slovenskih mestih z metodo mikrotremorjev (dr. Andrej Gosar)
7. Določanje stabilnosti tal s pomočjo radarske interferometrije v naseljenih območjih (dr. Mateja Jemec Auflič, dr. Marko Komac, Blaž Milanič, dr. Jernej Jež) - predavanje ni bilo izvedeno
8. Razširitev strokovnih podlag in orodij za oceno potresne ogroženosti v Sloveniji (mag. Marjana Lutman, dr. Primož Banovec, Matej Cerk, dr. Maja Kreslin)
9. e-Plaz – spletna aplikacija za popis in pregledovanje plazov in erozije (Špela Kumelj, Jasna Šinigoj)
10. Prispevek projekta VODPREG 2 k oceni posledic porušitev vodnih pregrad (dr. Stanislav Lenart, dr. Rudolf Rajar, dr. Andrej Širca)
11. Modeliranje in prikazovanje nevarnosti zaradi snežnih plazov (Manca Volk Bahun)
12. Prostorska in časovna analiza pojavljanja hudourniških poplav v Sloveniji (dr. Tajan Trobec)
13. Poplavi na Zgornji Pivki v letu 2014 (dr. Gregor Kovačič)
14. Poplavno tveganje v Sloveniji in podnebna spremenljivost (dr. Mojca Šraj, Matevž Menih, dr. Nejc Bezak, dr. Matjaž Mikoš)
15. Nove podatkovne podlage za boljše upravljanje z vodami (Blaž Barborič, dr. Mihaela Triglav Čekada, mag. Vasja Bric, Primož Kete, Vesna Dežman Kete)

Obeležitev 30. številke revije UJMA
Predstavitev izdajatelja in založnika (Darko But, URSZR – izdajatelj in založnik revije UJMA)
Predstavitev urednika (dr. Blaž Komac, GIAM ZRC SAZU – urednik revije UJMA)
Predstavitev začetkov revije UJMA (dr. Milan Orožen Adamič, GIAM ZRC SAZU)

Sklepi posveta


Spletne strani preteklih posvetov so dostopne TUKAJ.