STROKOVNI ODBOR

dr. Miloš Bavec, Geološki zavod Slovenije
Darko But, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje
dr. Rok Ciglič, ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika
Blažo Đurović, Direkcija Republike Slovenije za vode
dr. Mateja Ferk, ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika
dr. Andrej Gosar, Agencija Republike Slovenije za okolje, Urad za seizmologijo in geologijo
dr. Andrej Kranjc, Slovenska akademija znanosti in umetnosti
dr. Blaž Komac, ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika
mag. Stanislav Lotrič, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje
dr. Matjaž Mikoš, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
dr. Karel Natek, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo
mag. Miha Pavšek, ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika
dr. Drago Perko, ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika
Janez Polajnar, Agencija Republike Slovenije za okolje, Urad za hidrologijo in stanje okolja
dr. Marko Polič, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo
Iztok Sinjur, Gozdarski inštitut Slovenije
Srečko Šestan, Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Civilna zaščita Republike Slovenije
dr. Matija Zorn, ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika

ORGANIZACIJSKI ODBOR
dr. Rok Ciglič, dr. Mateja Ferk, dr. Primož Gašperič, dr. Matjaž Geršič, dr. Blaž Komac, Erik Logar, Maruša Goluža, mag. Miha Pavšek, Jure Tičar, Manca Volk Bahun, dr. Matija Zorn, ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika; Olga Andrejek, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje