23. 9. 2016
oddaja prispevka (skupaj s presledki do 20.000 znakov, OBVEZNO UPOŠTEVANJE NAVODIL ZA PRIPRAVO)
8. 11. 2016 pošiljanje recenzentskih mnenj o prispevkih
28. 11. 2016 oddaja popravljenih prispevkov (POGOJ za objavo je do tega datuma PLAČANA VSAJ ENA ZNIŽANA KOTIZACIJA ZA AVTORJE)
13. 3. 2017 končano zbiranje prijav za udeležbo na posvetu (do tega datuma mora biti plačana kotizacija)
28. 3. 2017 posvet