PROGRAM POSVETA

 

------------------------------------------------------------------------------------------

8:00–9:00

Registracija udeležencev

------------------------------------------------------------------------------------------

9:00–9:15

Pozdrav organizatorjev in začetek posveta

------------------------------------------------------------------------------------------

9:15–10:45

VABLJENA PREDAVANJA – POPLAVE AVGUSTA 2023

predsedujoči: dr. Matija Zorn, ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika

1.   dr. Matjaž Mikoš, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

2.   dr. Janez Nared, ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika

3.   dr. Andrej Novak, dr. Marko Vrabec, dr. Andrej Šmuc, Primož Miklavc, dr. Klemen Teran, dr. Jernej Jež, Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta

4.   dr. Peter Frantar, Agencija Republike Slovenije za okolje

5.   dr. Tajan Trobec, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

6.   dr. Urša Kanjir, dr. Žiga Kokalj, ZRC SAZU, Inštitut za antropološke in prostorske študije

7.   Boris Zorko, Zavarovalnica Sava d.d.

8.   Maja Jeglič, Grega Žorž, Ministrstvo za kulturo

9.   mag. Miha Pavšek, Civilna zaščita Trzin

 

------------------------------------------------------------------------------------------

10:45–11:15

OKROGLA MIZA

predsedujoči: dr. Matija Zorn, ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika

------------------------------------------------------------------------------------------

11:15–11:30 Odmor

------------------------------------------------------------------------------------------

11:30–12:15

PREDSTAVITEV GEOGRAFSKEGA ATLASA NARAVNIH NESREČ

dr. Rok Ciglič, Lenart Štaut, dr. Blaž Komac, ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika

------------------------------------------------------------------------------------------

12:15–13:00 Kosilo

------------------------------------------------------------------------------------------

13:00–14:00

PREDSTAVITEV REFERATOV Z DISKUSIJO

predsedujoči: dr. Tajan Trobec, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

1.   Sistem za napovedovanje in zgodnje opozarjanje v primeru proženja zemeljskih plazov – MASPREM (dr. Tina Peternel, Špela Kumelj, dr. Mateja Jemec Auflič, dr. Ela Šegina, dr. Jernej Jež, Matija Krivic, Jasna Šinigoj)

2.   Vremenske razmere kot sprožilni dejavnik padanja kamenja v Sloveniji (dr. Ela Šegina, dr. Tina Peternel, dr. Mateja Jemec Auflič)

3.   Primerjava analiz nesreč v snežnih plazovih v Sloveniji in v tujini (dr. Manca Volk Bahun, dr. Tomaž Goslar, dr. Mauro Hrvatin, Gregor Bahun)

4.   Regional Analysis of Seismic Activities in North Macedonia (dr. Vladimir Zlatanoski, dr. Blagoja Markoski, dr. Ivan Radevski, dr. Svemir Gorin, dr. Olgica Dimitrovska)

------------------------------------------------------------------------------------------

14:00–14:15 Odmor

 

------------------------------------------------------------------------------------------

14:15–15:00

PREDSTAVITEV REFERATOV Z DISKUSIJO

predsedujoča: dr. Ela Šegina, Geološki zavod Slovenije

1.   Pregled pojavljanje spomladanske pozebe v Sloveniji v obdobju 2012–2021 in metodologija za obravnavo spomladanske pozebe v kontekstu podnebnih sprememb (Zala Žnidaršič, Nika Lap, dr. Tjaša Pogačar)

2.   Vloga javne gozdarske službe pri obvladovanju požara Goriški Kras in sanaciji v požaru poškodovanih gozdov (dr. Aleš Poljanec, Matej Kravanja, Marija Kolšek, Boštjan Košiček)

3.   Vloga infrastrukturnih elementov obrambnega sistema Rupnikove linije na poplavno ogroženost prostora (dr. Janez P. Grom, dr. Alenka Fikfak, Kristijan Lavtižar)

------------------------------------------------------------------------------------------

15:00–15:15

SKLEP POSVETA

------------------------------------------------------------------------------------------