KOTIZACIJE

Kotizacija za udeležbo na posvetu je 112 €.
Celotno kotizacijo (112 €) plačajo udeleženci posveta brez prispevka v monografiji.
Znižano kotizacijo (70 €) plačajo avtorji in soavtorji prispevkov v monografiji.
Kotizacija za dodiplomske in magistrske študente ter brezposelne je 10 € in ne vključuje izvoda monografije.
Več soavtorjev prejme toliko izvodov monografije, kolikor znižanih kotizacij je bilo plačanih.
Deset dni pred dogodkom se že plačana kotizacija ne vrača.
Vse cene vključujejo DDV.

Kotizacije NE PLAČAJO člani štabov Civilne zaščite, zaposleni na URSZR in ZRC SAZU.

NAČIN PLAČILA
Prosimo, da plačila nakažete na
naslov: ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana,
račun: 01100-6030347346,
sklic 98000230.
Naša identifikacijska številka za DDV je SI-38048183 in smo davčni zavezanec.
Pri navedbi namena plačila napišite: “NNS 2023-[vaš priimek]“.

NAVODILA ZA PLAČILO PREK NAROČILNICE ZA PRAVNE OSEBE
Pri spletni prijavi je mogoče oddati tudi naročilnico v JPG formatu. Ustanove, ki pred plačilom nujno potrebujejo račun za kotizacijo, morajo naročilnico obvezno oddati. Udeleženci, ki bodo ob prijavi oddali naročilnico, bodo račun prejeli takoj po izvedenem simpoziju.

Če imate vprašanje glede načina plačila, lahko pošljete sporočilo na
marko.sencar-mrdakovic@zrc-sazu.si ali pokličete na 01 470 6 552.