KONTAKT:
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU
Novi trg 2, 1000 Ljubljana
nns@zrc-sazu.si
tel.:  (01) 4706 558

ISSN spletne strani: 2536-1821
Spletna stran je dostopna od leta 2016.