ZNANSTVENI ODBOR

Gregor Bahun, Zavod za varstvo pred snežnimi plazovi
dr. Miloš Bavec, Geološki zavod Slovenije
Darko But, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje
dr. Rok Ciglič, ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika
mag. Mojca Dolinar, Agencija Republike Slovenije za okolje in prostor
dr. Mateja Ferk, ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika
akad. dr. Franci Gabrovšek, Slovenska akademija znanosti in umetnosti
dr. Lidija Globevnik, TC Vode
dr. Andrej Gosar, Agencija Republike Slovenije za okolje, Urad za seizmologijo in geologijo
dr. Miro Haček, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
dr. Lučka Kajfež Bogataj, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
dr. Blaž Komac, ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika
dr. Domen Kušar, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo
dr. Tomislav Levanič, Gozdarski inštitut Slovenije
mag. Stanislav Lotrič, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje
dr. Marjan Malešič, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
dr. Matjaž Mikoš, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
dr. Karel Natek, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo
Jože Papež, Hidrotehnik, d. d.
mag. Miha Pavšek, ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika
dr. Sašo Petan, Agencija Republike Slovenije za okolje in prostor
dr. Marko Polič, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo
dr. Tomislav Popit, Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta
Iztok Sinjur, Gozdarski inštitut Slovenije
dr. Uroš Svete, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
Srečko Šestan, Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Civilna zaščita Republike Slovenije
dr. Andrej Šmuc, Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta
dr. Jure Tičar, ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika
dr. Tajan Trobec, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo
Boris Visočnik, Slovensko zavarovalniško združenje
dr. Matija Zorn, ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika

ORGANIZACIJSKI ODBOR
dr. Rok Ciglič, Špela Čonč, dr. Primož Gašperič, dr. Blaž Komac,  mag. Miha Pavšek, Lenart Štaut, dr. Jure Tičar, dr. Manca Volk Bahun, dr. Matija Zorn, ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika; Olga Andrejek, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje