Oddelek za naravne nesreče Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU v sodelovanju z Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje ter Slovensko akademijo znanosti in umetnosti organizira

4. TRIENALNI ZNANSTVENI POSVET
DAN BOJANA UŠENIČNIKA – 
NARAVNE NESREČE V SLOVENIJI
z naslovom

Trajnostni razvoj mest in naravne nesreče.

Posvet bo 28. 3. 2017 na Igu.

Zgibanka z osnovnimi informacijami je na voljo tukaj.
Za morebitna vprašanja nas pokličite ali pošljite e-pošto: nns@zrc-sazu.si

Na 4. trienalnem znanstvenem posvetu se bomo zbrali raziskovalci, strokovnjaki, državni in občinski sodelavci ter drugi, ki nas povezuje delovanje na področju naravnih nesreč. Namen posveta je analiza posameznih primerov in vrst naravnih nesreč, predstavitev najnovejših metod, spoznanj in načinov upravljanja na področju naravnih nesreč v Sloveniji, hkrati pa izmenjava izkušenj ter vzpostavitev novih in utrditev obstoječih strokovnih vezi.

V sklopu bomo pripravili:
- PREDAVANJA priznanih strokovnjakov za osvetlitev širšega konteksta naravnih nesreč,
- OBELEŽITEV 30. ŠTEVILKE REVIJE UJMA s pregledom razvoja revije in njenega pomena ter
- MONOGRAFIJO, ki bo izšla kot 4. knjiga v knjižni zbirki »Naravne nesreče«.

S posvetom želimo počastiti tudi 30. številko revije UJMA in 40 let potresov v Posočju.

TEMATSKI POUDAREK POSVETA
Na posvetu želimo izpostaviti naravne nesreče v mestih in drugih urbanih naseljih.