Oddelek za naravne nesreče Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU je v sodelovanju z Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje ter Slovensko akademijo znanosti in umetnosti organiziral

4. TRIENALNI ZNANSTVENI POSVET
DAN BOJANA UŠENIČNIKA – 
NARAVNE NESREČE V SLOVENIJI
z naslovom

Trajnostni razvoj mest in naravne nesreče.

Posvet je bil 28. 3. 2017 na Igu.
Na 4. trienalnem znanstvenem posvetu smo se zbrali raziskovalci, strokovnjaki, državni in občinski sodelavci ter drugi, ki nas povezuje delovanje na področju naravnih nesreč. Namen posveta je bila analiza posameznih primerov in vrst naravnih nesreč, predstavitev najnovejših metod, spoznanj in načinov upravljanja na področju naravnih nesreč v Sloveniji, hkrati pa izmenjava izkušenj ter vzpostavitev novih in utrditev obstoječih strokovnih vezi.
Zgibanka z osnovnimi informacijami je na voljo tukaj, kratkek opis dogodka pa tukaj.
Za morebitna vprašanja nas pokličite ali pošljite e-pošto: nns@zrc-sazu.si


V sklopu smo pripravili:
- PREDAVANJA priznanih strokovnjakov za osvetlitev širšega konteksta naravnih nesreč,
- OBELEŽITEV 30. ŠTEVILKE REVIJE UJMA s pregledom razvoja revije in njenega pomena ter
- MONOGRAFIJO 'Trajnostni razvoj mest in naravne nesreče', ki je izšla kot 4. knjiga v knjižni zbirki »Naravne nesreče«.

S posvetom smo počastili tudi 30. številko revije UJMA in 40 let potresov v Posočju.