Oddelek za naravne nesreče Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU v sodelovanju z Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje ter Slovensko akademijo znanosti in umetnosti organizira

5. TRIENALNI ZNANSTVENI POSVET
DAN BOJANA UŠENIČNIKA NARAVNE NESREČE V SLOVENIJI 2020
z naslovom

Domači odzivi na globalne izzive.

Posvet bo 31. marca 2020 v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje (Zabrv 12, 1292 Ig).

Na 5. trienalnem znanstvenem posvetu se bomo zbrali raziskovalci, strokovnjaki, državni in občinski sodelavci ter drugi, ki nas povezuje delovanje na področju naravnih nesreč. Namen posveta je predvsem ovrednotiti doseganje globalno zastavljenih ciljev na področju naravnih nesreč, hkrati pa bomo pozornost namenili tudi drugim temam, saj bomo predstavili tudi analize posameznih primerov in vrst naravnih nesreč ter najnovejše metode, spoznanja in načine upravljanja na področju naravnih nesreč v Sloveniji. Dogodek bo pripomogel k izmenjavi izkušenj ter vzpostavitvi novih in utrditvi obstoječih strokovnih vezi.


V sklopu posveta bomo pripravili:
vabljena predavanja za osvetlitev širšega konteksta naravnih nesreč,
predavanja s študijami primerov z različnih področij naravnih nesreč ter
MONOGRAFIJO, ki bo izšla pri Založbi ZRC v zbirki »Naravne nesreče«.

Za morebitna vprašanja nas pokličite ali pošljite e-pošto: nns@zrc-sazu.si